وثیقه‌گذاری سهام، چطور از بورس وام بگیریم؟

آیا تا به حال برای شما پیش آمده که برای وام، شرکت در مزایده و مناقصه به وثیقه‌گذاری نیاز داشته باشید؟ معمولا مردم از سند ملک به عنوان وثیقه استفاده می‌کنند. اما شاید برایتان جالب باشد که سهام نیز قابلیت وثیقه‌گذاری نزد مراجع قانونی دارد. اما چطور؟